Nadace Hollar k 50. výročí 2. lékařské fakulty UK v Praze

date of exhibition: 2003/11/19 - 2003/12/14
institution: Karolinum
type of exhibition: kolektivní

notes:
Křížová chodba