Pohádkové adventní podvečery

Program
published, title (subtitle)
2005   Galerie výtvarného umění v Chebu (Program 2006)