Oldřich Hamera, Jaroslav Kulda: Obrazy, grafiky, koláže

date of exhibition: 1971/10/02
institution: barokní dům č.p. 35, zahrada
type of exhibition: kolektivní

notes:
dvouhodinová výstava 15-17 hodin