W. A. Mozart: Kouzelná flétna / Die Zauberflöte

date of exhibition: 2006/04/19
institution: Stavovské divadlo
type of exhibition: hudební vystoupení/koncert