Praha-Paříž 1996

date of exhibition: 1995/12/06 - 1995/12/30
institution: Galerie Novoměstská radnice
type of exhibition: kolektivní