IV. přehlídka československého výtvarného umění

keyword
grafika
keramika
kresba
malba
plastika
scénografie
sklo
textil
užité umění
výstavnictví