Nevládní organizace a občanská společnost v Kirgistánu: hnutí na vzestupu nebo na ústupu?

date of exhibition: 2006/01/10
institution: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
type of exhibition: přednáška/projev