Trans

date of exhibition: 2006/06/22 - 2006/08/05
institution: Dům umění / Galerie současného umění
type of exhibition: kolektivní