Janko Domšič & Zdeněk Košek: Stvořitelé nebe a země / Créateurs du ciel & de la terre

Collective Invitation
published, title (subtitle)
2006   Janko Domšič & Zdeněk Košek: Stvořitelé nebe a země / Créateurs du ciel & de la terre
Periodical
published, title (subtitle)
2006/06/08   Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění