Janko Domšič & Zdeněk Košek: Stvořitelé nebe a země / Créateurs du ciel & de la terre

institution, city, address
ABCD, o.s., Praha, _
Francouzský institut v Praze (Institut français de Prague), Praha, Štěpánská 35