Soudobá česká ilustrace

date of exhibition: 1956/12/22 - 1957/01/10
institution: Olomouc (Olomouc)
type of exhibition: kolektivní