Současná česká ilustrační tvorba - 7. ročník

date of exhibition: 1999/10/22 - 1999/11/28
institution: Galerie výtvarného umění
type of exhibition: kolektivní