Ukázky z dramatické tvorby Kateřiny Černé

date of exhibition: ????/03/23
institution: Studio Paměť, společnost pro záchranu kulturních hodnot
type of exhibition: performace/akce