Soudobá česká ilustrace II.

date of exhibition: 1957/01 - 1957/12
institution: Olomouc (Olomouc)
type of exhibition: kolektivní

notes:
putovní výstava