Soudobé české malířství 1945 - 1960

date of exhibition: 1960/11/13 - 1960/12/04
institution: Dům umění
type of exhibition: kolektivní