XIII. ročník medzinárodného festivalu Dni Európskeho filmu

date of exhibition: 2006/01/30
institution: Kino Aero
type of exhibition: filmová projekce