Benjamin Britten: Peter Grimes

date of exhibition: 2006/01/14
institution: Národní divadlo
type of exhibition: hudební vystoupení/koncert