David Greig: Kosmonautův poslendí vzkaz ženě, kterou kdysi, v bývalém sovětském svazu, miloval

Program
published, title (subtitle)
2006   Slovenský institut / Slovenský inštitút (Január 2006)