Výtvarní umělci z okruhu SVUM

date of exhibition: 1961/02/15 - 1961/03/05
institution: Okresní vlastivědné muzeum
type of exhibition: kolektivní