Plastiky v exterirech sadů

date of exhibition: 1966
institution: Olomouc (Olomouc)
type of exhibition: kolektivní