Jaroslav Grus: Kresby

date of exhibition: 1972/02/10 - 1972/03/05
institution: Kabinet grafiky
type of exhibition: autorská

notes:
úvodní slovo Joří Bohdálek