Naši angažovaní umělci

date of exhibition: 1976
institution: Moravská filharmonie
type of exhibition: kolektivní