Revoluční a budovatelská grafika

date of exhibition: 1976
institution: Praha
type of exhibition: kolektivní