Magisterské soubory 2000

date of exhibition: 2000/11/02 - 2000/12/06
institution: Národní divadlo moravskoslezské
type of exhibition: kolektivní