Přírůstky - výběr z let 1978 - 1979

date of exhibition: 1979/10/11 - 1979/11/24
institution: Kabinet grafiky
type of exhibition: kolektivní