Proti fašismu a válce

date of exhibition: 1985/05/02 - 1985/07/28
institution: Kabinet grafiky
type of exhibition: kolektivní