Historismus na Moravě

date of exhibition: 1987/03/13 - 1987/04/09
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: kolektivní