Historismus na Moravě

Book
published, title (subtitle)
1987   Historismus (Architektura 2. poloviny 19. století na Moravě a ve Slezsku)
Summary of Exhibition
published, title (subtitle)
2006   Přehled výstav 1951-2006