Patříme k sobě

date of exhibition: 2006/04/07 - 2006/04/23
institution: Muzeum a Pojizerská galerie Semily
type of exhibition: kolektivní

notes:
prodejní výstava, práce sětí se zdravot. postižením