Ateliér textilní tvorby - VŠVU Bratislava

date of exhibition: 2006/04/26 - 2006/05/12
institution: Galerie N
type of exhibition: kolektivní