Jindra Viková: Keramické a bronzové objekty, kresby a koláže /1975 - 1998/

date of exhibition: 1998/07/04 - 1998/08/30
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: autorská