Jirí Anderle wird 60!

date of exhibition: 1996/09/27
institution: Galerie & Edition Götz
type of exhibition: autorská

notes:
představení monografie Jiřího Anderleho