České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie

date of exhibition: 1991/04/26 - 1991/09/30
institution: Alšova jihočeská galerie, zámecká jízdárna
type of exhibition: kolektivní