Thorsten Streichardt: Shell Shelf

Periodical
published, title (subtitle)
2006/04/13   Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
2006/04/27   Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění