Na čtyřech nohách - sedací nábytek Pražského hradu

date of exhibition: 2006/04/10 -2006/07/16
institution: Letohrádek královny Anny (Belveder)
type of exhibition: kolektivní