Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu

date of exhibition: 1949/05 - 1949/06
institution: Jízdárna Pražského hradu
type of exhibition: kolektivní