Znovunalezené knihy Sidonie Nádherné

date of exhibition: 2006/03/10 - 2006/06/04
institution: Národní muzeum
type of exhibition: autorská

notes:
Kabinet knižní kultury