Němí svědkové vlády lucemburků

date of exhibition: 2006/02/15 - 2006/09/30
institution: Lapidarium Národního muzea
type of exhibition: kolektivní