Paříž v kresbách Karla Černého

date of exhibition: 1947/10/21 - 1947/11/12
institution: Galerie Jos. R. Vilímek
type of exhibition: autorská