Roman Křelina

Periodical
published, title (subtitle)
2006/05/11   Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
2006/05/25   Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění