Těžké doby bez taktu: Koncertní studie užité vojenské hudby

date of exhibition: 1997/06/05
institution: Divadlo Husa na provázku
type of exhibition: hudební vystoupení/koncert