Theodor Pchálek: Výbor z díla

date of exhibition: 1976/09/01 - 1976/09/19
institution: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (KSSPPOP)
type of exhibition: autorská