Tomáš Bím: Obrazy, grafika

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1998   Tomáš Bím: Obrazy, grafika
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1998   Tomáš Bím: Obrazy, grafika