Jaromír Dvořák: Židovská Itálie, Ferrara

institution, city, address
Instituto Italiano di Cultura / Italský kulturní institut, Praha, Vlašská 34, Praha 1
Židovské muzeum v Praze, Praha, U Staré školy 1,3