Jaroslav Balvín: Českoa Evropa - Jednota v rozdílnosti (národnostní menšiny ve fotografii)

date of exhibition: 2004/05/18 -
institution: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
type of exhibition: autorská