Milan Dobeš (Vizuálno - kinetické umenie)

date of exhibition: 1984/09/11 -
institution: Mezinárodní strojařský veletrh
type of exhibition: autorská