Workshop 2003 (Katedra výtvarné tvorby Ostravské univerzity)

date of exhibition: 2004/07/07 - 2004/08/27
institution: Galerie Magna
type of exhibition: kolektivní