Česká krajina

Picture
published, title (subtitle)
1910   Krajina (Krajina s plotem)
1911   Cementárna v Braníku