Na čaji

date of exhibition: 1946/12/14
institution: Slovanský ostrov
type of exhibition: kolektivní