Jana Tichotová: Návrat Colduktu

date of exhibition: 2000/09/14 - 2000/10/24
institution: Divadlo hudby (Galerie Titanic)
type of exhibition: autorská